BBC Radio Cymru (Wenvoe)

96.8 FM

Profile

Founded in the late seventies, BBC Radio Cymru is located in Wales and is a Welsh-language station. Its format is similar to many "general" radio stations, with news programmes at breakfast, lunchtime and drivetime and also music, sports and interviews.

Main Programs

 • Aled Hughes
 • Ar Eich Cais
 • Ar Y Marc
 • Awr Werin Lisa Gwilym
 • Beti A'i Phobol
 • Bore Cothi
 • Bwrw Golwg
 • Byd Huw Stephens
 • Caniadaeth Y Cysegr
 • Catrin Haf Jones
 • Chwaraeon Radio Cymru
 • Cofio
 • Dei Tomos
 • Dewi Llwyd Ar Fore Sul
 • Dros Ginio
 • Ffion Emyr
 • Galwad Cynnar
 • Geraint Lloyd
 • Gweler Bbc World Service
 • Gŵyl Amgen
 • Hwyrnos Georgia Ruth
 • Hywel Gwynfryn
 • Ifan Evans
 • John Ac Alun
 • John Hardy
 • Linda Griffiths
 • Lisa Gwilym Yn Cyflwyno
 • Marc Griffiths
 • Mix Y Gerddorfa
 • O Glos Y Cadno I'r Crocbren
 • Penwythnos Geth A Ger
 • Post Cyntaf
 • Post Prynhawn
 • Recordiau Rhys Mwyn
 • Rhestr Chwararwyr
 • Richard Rees
 • Stori Tic Toc
 • Swyn Y Sul
 • Troi'r Tir
 • Tudur Owen
 • Y Sioe Sadwrn
 • Y Talwrn
 • Yr Oedfa

Main DJs

 • Aled Hughes
 • Beti George
 • Bore Cothi
 • Dewi Llwyd
 • Dros Ginio
 • Dylan Jones
 • Galwad Cynnar
 • Georgia Ruth
 • Geraint Lloyd
 • Hywel Gwynfryn
 • Ifan Evans
 • Jennifer Jones
 • John Hardy
 • John Roberts
 • Kate Crockett
 • Linda Griffiths
 • Lisa Gwilym
 • Lloyd Williams
 • Marc Griffiths
 • Paul Williams
 • Rhydian Bowen Phillips
 • Rhys Meirion
 • Richard Rees
 • Shelley Rees
 • Steffan Rhys Hughes
 • Trystan Ellis-Morris
 • Tudur OwenLauren Laverne
 • Trevor Nelson
 • Cerys Matthews

Contact

BBC Radio Cymru, Y Ganolfan Ddarlledu, Caerdydd CF5 2YQ, Wales, United Kingdom
Show more Show less

All comments